New Mobile Version

Mobile APP

Giải thích-Sicbo

Giới thiệu:

Sic-BO còn được gọi là Tai Sai. Trò chơi Tai Sai được chơi với Dice Shaker, với 3 viên xúc xắc trong bình. Người chiến thắng sẽ là người chơi được chọn để đặt cược đúng giá trị xúc xắc.

Tiến hành trò chơi:

1. Khi bắt đầu trò chơi mới, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu để đặt cược. Bạn có thể chọn chip để đặt cược dựa trên lựa chọn của bạn.

2. Thời gian cá cược kết thúc sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Người chia bài sẽ nhấn nút để đấm ‘Xúc xắc Shaker, để tung xúc xắc với tay đấm.

3. Sau khi xúc xắc nằm yên trong hũ, ‘Đại lý sẽ nhập số xúc xắc chiến thắng và màn hình theo dõi sẽ hiển thị với các cược thắng bằng đèn.

4. Nếu bất kỳ con xúc xắc nào nghiêng hoặc nghiêng trong bình, thì 'Người giám sát có trách nhiệm sẽ chạm nhẹ vào bàn để xác định con xúc xắc chiến thắng.

5. Nếu bất kỳ con xúc xắc nào đang nằm trên một con xúc xắc khác thì trò chơi được coi là một trò chơi ‘void. Một trò chơi mới sẽ khởi động lại như ở # 1 đến # 4 ở trên.

Xuất chi:

Cược Giải trình tỷ lệ cược
To nhỏ Lớn: Tổng số điểm từ 11 đến 17. Nhỏ: Tổng số điểm từ 4 đến 10. (Khi có ‘Ba con xúc xắc được rút ra, đặt cược vào Lớn và Nhỏ được coi là thua cược) 1 đến 1
Thẳng Ba Triple Một trong những con xúc xắc giống hệt nhau 150 đến 1
Bất kỳ Triple Triple nào Bất kỳ con xúc xắc nào giống nhau của nhóm Triple Triple 24 đến 1
Đặt cược vào một điểm duy nhất (Xúc xắc đơn)
Xúc xắc đơn Một con xúc xắc hiển thị số, Hai con xúc xắc hiển thị cùng một số, Ba con xúc xắc hiển thị cùng một số 1 đến 1/2 đến 1/3 đến 1
Xúc xắc đôi Kết hợp hai con súc sắc cụ thể với cùng một số 8 đến 1
Sự phối hợp Kết hợp hai con súc sắc cụ thể với số lượng khác nhau 5 đến 1
Tổng số kết hợp
4 hoặc 17 điểm Tổng số kết hợp của 4 hoặc 17 50 đến 1
5 hoặc 16 điểm Tổng số kết hợp của 5 hoặc 16 18 đến 1
6 hoặc 15 điểm Tổng số kết hợp của 6 hoặc 15 14 đến 1
7 hoặc 14 điểm Tổng số kết hợp của 7 hoặc 14 12 đến 1
8 hoặc 13 điểm Tổng số kết hợp của 8 hoặc 13 8 đến 1
9 hoặc 10 hoặc 11 hoặc 12 Điểm Tổng số kết hợp của 9 hoặc 10 hoặc 11 hoặc 12 6 đến 1